บริษัท เชียงใหม่ซอฟต์แวร์แอนด์ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส จำกัด

     ให้บริการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร และแอปพลิเคชั่นที่รองรับการใช้งานที่ทันสมัย รวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์องค์กร

เบอร์โทรศัพท์ : 091-0690204

LINE ID : krukriangkai

E-Mail : [email protected]

Fanpage : เชียงใหม่ซอฟต์แวร์แอนด์ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส

ที่อยู่ติดต่อ (1) : 188/318 ม.10 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ที่อยู่ติดต่อ (2) : 888/349 ม.4 อ.สารภี ต.หนองผึ้ง จ.เขียใหม่ 50140

#ระบบบริหารงานวิชาการ #ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป #ระบบบริหารงานบุคคล #ระบบบริหารงานงบประมาณ #เขียนโปรแกรมเชียงใหม่ #ทำระบบเชียงใหม่ #รับทำระบบ เชียงใหม่ #รับทำเว็บโรงเรียน #รับทำระบบฐานข้อมูล เชียงใหม่