รับทำการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

รับทำการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ให้บริการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร และแอปพลิเคชั่นที่รองรับการใช้งานที่ทันสมัย รวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์องค์กร