รับทำระบบอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล

รับทำระบบอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล ให้บริการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร และแอปพลิเคชั่นที่รองรับการใช้งานที่ทันสมัย รวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์องค์กร