รับทำระบบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการ

รับทำระบบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการ ให้บริการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร และแอปพลิเคชั่นที่รองรับการใช้งานที่ทันสมัย รวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์องค์กร