โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก

   เมื่อ : 28 มี.ค. 2564  ,  562 Views
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เชียงใหม่ซอฟต์แวร์แอนด์ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส จัดการอบรมเกี่ยวกับระบบบริหารงานวิชาการผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับคณะครูโรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก โดย ดร.นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล ซึ่งเนื้อหาของการอบรมระบบบริหารงานวิชาการ (Academic Management System) ประกอบด้วย
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานวิชาการ
- งานวัดและประเมินผล
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานบุคลากร
- งานบริการนักเรียน
รวมระยะเวลาการจัดอบรมผ่านทางออนไลน์ทั้งสิ้น 2.30 ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบดังกล่าว

เชียงใหม่ซอฟต์แวร์แอนด์ฮาร์ดแวร์เซอร์วิส ยินดีให้บริการจัดทำและพัฒนาระบบที่รองรับทุกความต้องการของสถานศึกษาด้วยทีมงานคุณภาพ มากประสบการณ์
- ให้บริการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ที่ครอบคลุมระบบบริหารงานวิชาการ งานทั่วไป งานบุคคล งานงบประมาณและระบบการรายงาน
- ให้บริการแอปพลิเคชันที่รองรอบการใช้งานระบบปฏิบัติการทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ Windows Application, Web Application และ Mobile Application
- ให้บริการจัดทำซอฟต์แวร์ระบบทั้งที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปและที่สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บลงในอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งหรือใช้งานต่อไป

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
โทร. 091-069-0204